SKU GGBR-IPDA1538128GRYC-S1
Bulk Item No
Barcode # 888462375924
Shipping Weight 0.7000kg
Shipping Width 0.095m
Shipping Height 0.060m
Shipping Length 0.075m