SKU GGBR-IPDA147564GRYC-S1
Bulk Item No
Barcode # 885909798940
Shipping Weight 0.7000kg
Shipping Width 0.095m
Shipping Height 0.060m
Shipping Length 0.075m